• تصویر اسلایدر1

آسیب شناسی روانی

اختلالات اضطرابی

آرشیو
 • اختلال اضطراب تعمیم یافته

  نوعی اختلال فراگیر است که در آن، فرد به طور دایم درباره رویدادهای آینده نگران است و از آنها می ترسد، موضوعی که به نگرانی مزمن و
 • آگورافوبیا

  حدود %20 افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی، آگورافوبیا (agoraphobia) نیز دارند. افراد مبتلا به آگورافوبیا همیشه می ترسند که مبادا
 • اختلال وحشت زدگی

  اختلال وحشت زدگی (panic disorder ) اختلال حملات پنیک یعنی حملات مکرر وحشت یا اضطراب. این حملات با بعضی سمپتوم های فیزیکی همراه
 • اختلال فوبیاهای خاص

  فوبیاهای خاص (specific phobias) عبارتند از ترس های افراطی، غیرمنطقی، و مداوم نسبت به یک شیء یا یک وضعیت خاص.
 • اختلال اضطراب جدایی

  اختلال اضطراب جدایی ((Separation Anxiety Disorder (SAD) نوعی اختلال روانی است که در آن، فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی

اختلال وسواس جبری

آرشیو
 • اختلال احتکار (HD)

  افراد مبتلا به اختلال احتکار (Hoarding Disorder) به طور افراطی ، اشیا و اموال را جمع آوری میکنند و نمیتوانند یا نمیخواهند انبوهی
 • اختلال بد ریخت انگاری بدن BDD

  اختلال بد ریخت انگاری بدن یا Body Dysmorphic Disorder نوعی اختلال روانی است که فرد در آن بشدت نگران یک نقص خیالی یا بسیار کوچک در
 • اختلال وسواسی-اجباری چیست؟

  اختلال وسواسی-اجباری (Obsessive-Compulsive Disorder) از دو قسمت ساخته شده است: ۱-وسواس ها ۲- اجبار ها اما توجه داشته باشید که،

اختلالات مرتبط با استرس و تروما

آرشیو
 • تروما (trauma) چیست؟

  تروما ریشه ی یونانی دارد  و به معنای "زخم" ، "جراحت" است .اما در روانشناسی تروما به تاثیر منفی و بدی که یک واقعه در یک فرد برجای

اختلالات خلقی

آرشیو
 • اختلال دو قطبی نوع 1 و 2

  5-DSM مهم ترین وجه تمایز این دو اختلال (bipolar disorder) را این گونه تعریف می کند: در اختلال دوقطبی 1 ، یک یا چند اپیزود مانیک
 • اختلال دوقطبی چیست؟

  در اختلالات دوقطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده
 • اختلال افسردگی اساسی

  ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی ایجاب میکند که فرد نشانه های بیشتر از آنچه برای اختلال افسرده خویی لازم است را آشکار سازد و

اختلالات طیف اسکیزوفرنی

آرشیو

اختلالات سوء مصرف مواد

آرشیو

اختلالات خورد و خوراک

آرشیو
 • بی اشتهایی عصبی

  آنورکسیا نروزا (anorexia nervosa) یا بی اشتهایی عصبی، اصطلاح آنورکسیا به بی اشتهایی اشاره دارد، و اصطلاح نروزا نشان میدهد که بی
 • اختلال نشخوار

  اختلال نشخوار (rumination disorder) عبارت است از آوردن غذا از معده به دهان و جویدن دوباره آن، فرد غذای قورت داده شده یا نیمه هضم
 • اختلال هرزه خواری (پایکا)

  اصطلاح پایکا (pica) برای اشاره به افرادی به کار می رود که نوع خاصی از اختلالات خورد و خوراک را دارند که مشخصه اصلی آن، خوردن مواد

اختلالات وانحرافات جنسی

آرشیو
 • اختلال مبدل پوشی جنسی

  بدل پوشی جنسی به رفتار لباس پوشیدن جنسیت دیگر اشاره دارد. این اصطلاح عموما به مردان اشاره دارد که اکثر افراد مبتلا به این اختلال
 • اختلال مالش دوستی

  اختلال مالش دوستی فرد مبتلا به اختلال مالش دوستی، میل جنسی مکرر و شدید و خیالپردازی های تحریک کنند جنسی در مورد مالیدن خود به فرد
 • اختلال یادگارپرستی

  افراد مبتلا به اختلال یادگار پرستی با یک شیء تحریک جنسی می شوند. در اختلال مربوط به نام عضو خواهی ، فرد به وسیله قسمت خاصی از بدن
 • اختلال تماشاگری جنسی

  افرادی که به تماشا کری جنسی می پردازند، از دیدن عریانی یا فعالیت جنسی دیگران که خبر ندارد مورد مشاهده قرار دارند، لذت جنسی کسب می
 • اختلال عورت نمایی

    افرادی که به عورت نمایی می پردازند، خیالپردازی ها، امیال شدید، و رفتارهایی دارند که حکایت دارند آنها با نشان دادن اندام های
 • اختلال بچه بازی

  افرادی که مبتلا به اختلال بچه بازی تشخیص داده میشوند ، توسط کودکان یا نوجوانان تحریک جنسی می شوند. متخصصان بالینی این تشخیص را

اختلالات سوماتیک سمپتوم

آرشیو
 • اختلال سوماتیک سمپتوم

  یکی از اختلالات این گروه، اختلال سوماتیک سمپتوم (Somatic Symptom Disorder) است. همانطور که قبلا گفتیم، سوماتیک سمپتوم یعنی سمپتوم
 • اختلالات سوماتیک سمپتوم

  در اختلالات سوماتیک سمپتوم بعضی سمپتوم های فیزیکی وجود دارند که نشان دهنده بیماری های فیزیکی یا نورولوژیک هستند، اما معاینات کامل

اختلالات گسستگی

آرشیو

اختلالات عصبی - شناختی

آرشیو

اختلالات روانی کودکان

آرشیو

اختلالات عصبی رشدی

آرشیو

اختلالات کنترل تکانه

آرشیو

اختلالات شخصیت

آرشیو
 • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

  اختلال شخصیت اسکیزوتایپی سردرگمی ها و تحریف ها در خودپنداره اساسی فرد، ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی است. این گونه افراد
 • اختلال شخصیت وسواس جبری

  افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی - جبری ، خودپنداره و احساس ارزشمندی خود را بر حسب بارآور بودن خود تعیین می کنند.
 • اختلال شخصیت وابسته

  اختلال شخصیت وابسته افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قويا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال، آنها به قدری متکی و منفعل
 • اختلال شخصیت دوری جو

  اختلال شخصیت دوری جو افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوری جوان خود را به صورت اشخاصی که فاقد مهارت های اجتماعی هستند و ویژگی هایی
 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی

  DSM افرادی را که مورد تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی قرار می گیرند، به صورت بسیار تکانشی و فاقد قابلیت پشیمانی از اعمال شان توصیف
 • اختلال شخصیت خودشیفته

  افردی که ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت خودشیفته را برآورده می کنند، عزت نفس خود را بر مبنای نظر دیگران استوار می سازند. آنها خود

اختلالات خواب و بیداری

آرشیو

آموزش ها

آرشیو