• تصویر اسلایدر1

آسیب شناسی روانی

اختلالات اضطرابی

آرشیو
 • آگورافوبیا

  حدود %20 افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی، آگورافوبیا (agoraphobia) نیز دارند. افراد مبتلا به آگورافوبیا همیشه می ترسند که مبادا
 • اختلال وحشت زدگی

  اختلال وحشت زدگی (panic disorder ) اختلال حملات پنیک یعنی حملات مکرر وحشت یا اضطراب. این حملات با بعضی سمپتوم های فیزیکی همراه
 • اختلال فوبیاهای خاص

  فوبیاهای خاص (specific phobias) عبارتند از ترس های افراطی، غیرمنطقی، و مداوم نسبت به یک شیء یا یک وضعیت خاص.
 • اختلال اضطراب جدایی

  اختلال اضطراب جدایی ((Separation Anxiety Disorder (SAD) نوعی اختلال روانی است که در آن، فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی

اختلال وسواس جبری

آرشیو
 • اختلال احتکار (HD)

  افراد مبتلا به اختلال احتکار (Hoarding Disorder) به طور افراطی ، اشیا و اموال را جمع آوری میکنند و نمیتوانند یا نمیخواهند انبوهی
 • اختلال بد ریخت انگاری بدن BDD

  اختلال بد ریخت انگاری بدن یا Body Dysmorphic Disorder نوعی اختلال روانی است که فرد در آن بشدت نگران یک نقص خیالی یا بسیار کوچک در
 • اختلال وسواسی-اجباری چیست؟

  اختلال وسواسی-اجباری (Obsessive-Compulsive Disorder) از دو قسمت ساخته شده است: ۱-وسواس ها ۲- اجبار ها اما توجه داشته باشید که،

اختلالات مرتبط با استرس و تروما

آرشیو
 • تروما (trauma) چیست؟

  تروما ریشه ی یونانی دارد  و به معنای "زخم" ، "جراحت" است .اما در روانشناسی تروما به تاثیر منفی و بدی که یک واقعه در یک فرد برجای

اختلالات خلقی

آرشیو
 • اختلال دو قطبی نوع 1 و 2

  5-DSM مهم ترین وجه تمایز این دو اختلال (bipolar disorder) را این گونه تعریف می کند: در اختلال دوقطبی 1 ، یک یا چند اپیزود مانیک
 • اختلال دوقطبی چیست؟

  در اختلالات دوقطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده
 • اختلال افسردگی اساسی

  ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی ایجاب میکند که فرد نشانه های بیشتر از آنچه برای اختلال افسرده خویی لازم است را آشکار سازد و

اختلالات طیف اسکیزوفرنی

آرشیو

اختلالات سوء مصرف مواد

آرشیو

اختلالات خورد و خوراک

آرشیو
 • بی اشتهایی عصبی

  آنورکسیا نروزا (anorexia nervosa) یا بی اشتهایی عصبی، اصطلاح آنورکسیا به بی اشتهایی اشاره دارد، و اصطلاح نروزا نشان میدهد که بی
 • اختلال نشخوار

  اختلال نشخوار (rumination disorder) عبارت است از آوردن غذا از معده به دهان و جویدن دوباره آن، فرد غذای قورت داده شده یا نیمه هضم
 • اختلال هرزه خواری (پایکا)

  اصطلاح پایکا (pica) برای اشاره به افرادی به کار می رود که نوع خاصی از اختلالات خورد و خوراک را دارند که مشخصه اصلی آن، خوردن مواد

اختلالات وانحرافات جنسی

آرشیو

اختلالات سوماتیک سمپتوم

آرشیو
 • اختلال سوماتیک سمپتوم

  یکی از اختلالات این گروه، اختلال سوماتیک سمپتوم (Somatic Symptom Disorder) است. همانطور که قبلا گفتیم، سوماتیک سمپتوم یعنی سمپتوم
 • اختلالات سوماتیک سمپتوم

  در اختلالات سوماتیک سمپتوم بعضی سمپتوم های فیزیکی وجود دارند که نشان دهنده بیماری های فیزیکی یا نورولوژیک هستند، اما معاینات کامل

اختلالات گسستگی

آرشیو

اختلالات عصبی - شناختی

آرشیو

اختلالات روانی کودکان

آرشیو

اختلالات عصبی رشدی

آرشیو

اختلالات کنترل تکانه

آرشیو

اختلالات شخصیت

آرشیو
 • اختلال شخصیت مرزی

  ویژگی های اصلی اختلال شخصیت مرزی (borderline personality disorder) عبارتند از بی ثباتی در روابط شخصی ، عدم اعتماد به نفس ، تغییر
 • اختلال شخصیت اسکیزوئید

  مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوئید (schizoid personality disorder) افرادی منزوی هستند که با هیچ کس رابطه ندارند یا روابط آنها
 • اختلال شخصیت پارانوئید

  افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید (paranoid personality disorder) همیشه درباره دیگران شکاک هستند و به آنها اعتماد ندارند.
 • اختلال شخصیت چیست؟

  5-DSM اختلال شخصیت (Personality Disorder) را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای بادوام از تجربه های درونی و رفتارها که با آنچه از

اختلالات خواب و بیداری

آرشیو

آموزش ها

آرشیو