اختلال دو قطبی نوع 1 و 2

تاریخ : 10.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 4 734
5-DSM مهم ترین وجه تمایز این دو اختلال (bipolar disorder) را این گونه تعریف می کند: در اختلال دوقطبی 1 ، یک یا چند اپیزود مانیک وجود دارد، ولی در اختلال دوقطبی 2، هرگز اپیزود مانیک وجود نداشته است و در عوض، یک یا چند اپیزود افسردگی عمده و یک یا چند اپیزود هیپومانیک وجود دارد.

اختلال دیسفوریا پیش از قاعدگی (PMDD)

تاریخ : 29.10.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 321
اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) یک اختلال جدید در DSM-5 است در مورد زنانی بکار میرود که در هفت روز قبل از قاعدگی سمپتوم های روانشناختی قابل ملاحظه ای را تجربه میکنند و سپس در عرض چند روز بعد از شروع ، شدت آنها کاسته میشود و نهایتا از بین میرود.

اختلال دوقطبی چیست؟

تاریخ : 11.09.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 3 942
در اختلالات دوقطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده تغییر می کند. 

اختلال افسردگی اساسی

تاریخ : 13.04.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 2
بازدیدها : 4 675
ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی ایجاب میکند که فرد نشانه های بیشتر از آنچه برای اختلال افسرده خویی لازم است را آشکار سازد و نشانه ها پایدار تر باشند (با دوره های خلق عادی آمیخته نباشند). برای اینکه فردی مورد تشخصی اختلال افسردگی اساسی قرار گیرد، باید در دوره ی افسردگی اساسی باشد . هرگز دوره ی منیک ، هیپومنیک، یا مختلط نداشته باشید. فرد مبتلا باید خلق

اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی)

تاریخ : 21.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 635
DSM-5 طبقه بندی اختلال تازه ای به نام اختلال افسردگی مداوم (Persistent depressive disorder) را معرفی کرده است که قبلا افسرده خویی معرفی میشد. که در زیر شرح داده شده . اختلال افسرده خو از نظر شدت خفیف تا متوسط است، اما شاخص اصلی ، مزمن بودن آن است.برای اینکه فرد برای تشخصی اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی) واجد شرایط باشد، باید بخش عمده ای از روز و بیشتر

اختلالات افسردگی یک قطبی (اساسی) ، فقدان سوگ و

تاریخ : 14.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 4 345
غم ، دلسردی ، بد بینی و ناامیدی در مورد اینکه اوضاع بهتر شود،احساس های آشنایی برای اغلب افراد هستند .احساس افسردگی ، وقتی دچارش میشویم، ناخوشاند است، اما معمولا خیلی طول نمیکشد، و پس از چند روز یا چند هفته یا بعد از اینکه به سطح شدت خاصی میرسد، خود به خود از بین میرود. درواقع، افسردگیِ خفیف و کوتاه مدت ممکن است واقعا "طبیعی" و در بلند مدت ، سازگارانه باشد.

اختلالات خلقی چیست ؟

تاریخ : 08.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 824
ما در ابتدا در مورد اختلال افسردگی یک قطبی بحث خواهیم کرد که به موجب آن فرد فقط دستخوش دوره های افسردگی میشود و بعد در مورد دوقطبی و اختلالات مربوط بحث میکنیم که طی آن فرد دچار هر دو دوره ی مانی و افسردگی میشود.