اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

تاریخ : 29.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 2 257
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی سردرگمی ها و تحریف ها در خودپنداره اساسی فرد، ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی است. این گونه افراد فاقد خودفرمانی یا انگیزش هستند و معیارهای روشنی ندارند که رفتار خود را در برابر آن ارزیابی کنند.

اختلال شخصیت وابسته

تاریخ : 26.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 666
اختلال شخصیت وابسته افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قويا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال، آنها به قدری متکی و منفعل هستند که ممکن است به خلاف میل خود برسند، زیرا دیگران از فقدان استقلال آنها به تنگ می آیند و ناشکیبا می شوند

اختلال شخصیت دوری جو

تاریخ : 25.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 1
بازدیدها : 2 251
اختلال شخصیت دوری جو افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوری جوان خود را به صورت اشخاصی که فاقد مهارت های اجتماعی هستند و ویژگی هایی مطلوبی ندارند که باعث شوند دیگران بخواهند که با آنها باشند، توصیف می کنند.

اختلال شخصیت خودشیفته

تاریخ : 19.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 723
افردی که ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت خودشیفته را برآورده می کنند، عزت نفس خود را بر مبنای نظر دیگران استوار می سازند. آنها خود را استثنایی می دانند و احساس نیرومند سزاواری دارند. چون آنها خود را استثنایی می دانند، معیارهای شخصی به طرز غیرواقع بینانه ای عالی تعیین می کنند.

اختلال شخصیت نمایشی

تاریخ : 18.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 2
بازدیدها : 1 276
متخصصان بالینی، اختلال شخصیت نمایشی (histrionic personality disorder) را در افرادی تشخیص میدهند که وقتی کانون توجه قرار دارند خیلی لذت می برند و در هر جایی طوری رفتار می کنند که اطمینان یابند این اتفاق روی دهد.

اختلال شخصیت مرزی

تاریخ : 29.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 3 819
ویژگی های اصلی اختلال شخصیت مرزی (borderline personality disorder) عبارتند از بی ثباتی در روابط شخصی ، عدم اعتماد به نفس ، تغییر دایمی طرز تفکر و عقیده درباره خود، تغییرات خلقی (نوسانات مودی) غیرقابل پیش بینی ، و رفتار بی فکر و بی پروا...

اختلال شخصیت اسکیزوئید

تاریخ : 23.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 350
مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوئید (schizoid personality disorder) افرادی منزوی هستند که با هیچ کس رابطه ندارند یا روابط آنها بسیار محدود است (مثلا تنها با یک فامیل درجه یک). آنها هیجانات عادی نشان نمی دهند و از فعالیت های مختلف لذت روحی یا فیزیکی زیادی نمی برند.

اختلال شخصیت پارانوئید

تاریخ : 20.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 3 608
افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید (paranoid personality disorder) همیشه درباره دیگران شکاک هستند و به آنها اعتماد ندارند. آنها حرف های بدون منظور دیگران را ترسناک و...