بی اشتهایی عصبی

تاریخ : 29.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 1
بازدیدها : 2 429
آنورکسیا نروزا (anorexia nervosa) یا بی اشتهایی عصبی، اصطلاح آنورکسیا به بی اشتهایی اشاره دارد، و اصطلاح نروزا نشان میدهد که بی اشتهایی به دلایل هیجانی (احساسی) روی داده است....

اختلال نشخوار

تاریخ : 26.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 068
اختلال نشخوار (rumination disorder) عبارت است از آوردن غذا از معده به دهان و جویدن دوباره آن، فرد غذای قورت داده شده یا نیمه هضم شده را از معده به دهان می آورد و معمولا آن را دوباره می جود و...

اختلال هرزه خواری (پایکا)

تاریخ : 21.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 312
اصطلاح پایکا (pica) برای اشاره به افرادی به کار می رود که نوع خاصی از اختلالات خورد و خوراک را دارند که مشخصه اصلی آن، خوردن مواد غیر غذایی است. این رفتار باید حداقل یک ماه طول کشیده باشد.