اختلال نافرمانی_چالشگری Oppositional Defiant

تاریخ : 29.04.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 0
بازدیدها : 2 398
اختلال نافرمانی_چالشگری Oppositional Defiant Disorder اختلال نافرمانی_چالشگری (ODD) زمانی اعلام می شود که کودکان معیارهای تشخیصی اختلال سلوک را به طور کامل نداشته باشند. مثلا پرخاشگری و خشونت ندارند اما، به طور دائم انفجار خشم نشان می دهند، نافرمانی می کنند، لجبازی می‌کنند و عمدتا کارهایی را انجام می‌دهند که باعث آزار دیگران شوند یا دیگران را تحریک می‌کنند

اختلال سلوک ( CD ) در کودکان چیست ؟

تاریخ : 02.03.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 2
بازدیدها : 27 815
همانطور که گفتیم ویژگی اصلی ADHD رفتار نامناسب و اخلال گرانه است، اما بسیاری از کودکان رفتاری نشان می دهند که عمدا بدخواهانه، بدجنسانه، پرخاشگرانه و خشن به نظر می رسد. در چنین شرایطی، احتمال دارد که کودک به اختلال سلوک ( CD ) مبتلا شده باشد. رفتارهای معرف اختلال سلوک عبارتند از: رفتار خشن یا پرخاشگرانه، خشونت عمدی به مردم و رفتار بی رحمانه با حیوانات، تخریب

اختلال کم توجهی-بیش فعالی (ADHD )

تاریخ : 20.02.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 0
بازدیدها : 6 946
ویژگی اصلی ADHD رفتارهایی است که از لحاظ اجتماعی اخلال گرانه محسوب می شوند، یعنی موقعیت های اجتماعی را مختل می کنند. این موقعیت های اجتماعی می توانند خانواده، مدرسه یا هر جای دیگری باشند که در آنجا غیر از کودک فرد دیگری نیز حضور دارد. وقتی می گوییم رفتار کودکان مبتلا به ADHD اخلال گرانه است منظورمان این است که آنها با اعمال خود روند طبیعی کارها را با مشکل

مشکلات تشخیص اختلالات روانی کودکان

تاریخ : 14.02.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 1
بازدیدها : 3 355
هر اختلال روانی یا رفتاری در کودکان را باید بر اساس شرایط سنی کودک سنجید، چرا که بسیاری از مشکلاتی که در کودکی دیده می شود با توجه به سن کودک کاملا طبیعی هستند و به همان سرعتی که به وجود آمده اند ممکن است برطرف شوند. مثلا شب ادراری نوزادان یک پدیده کاملا طبیعی است اما بعد از ۵ سالگی ممکن است نشانه اضطراب یا مشکلات سازگاری باشد.