تروما (trauma) چیست؟

تاریخ : 11.03.97
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 18 736
تروما ریشه ی یونانی دارد  و به معنای "زخم" ، "جراحت" است .اما در روانشناسی تروما به تاثیر منفی و بدی که یک واقعه در یک فرد برجای میگذارد اشاره دارد .