اختلال اسکیزوفرنی فرم

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 8 752
اختلال اسکیزوفرنی فرم بعضی افراد سمپتوم های اسکیزوفرنی را فقط به مدت چند ماه تجربه می کنند و معمولا می توانند به زندگی عادی برگردند. سمپتوم ها گاهی در اثر روان درمانی موفقیت آمیز، اما بسیاری اوقات به دلايل ناشناخته از بین می روند.

اختلال اضطراب تعمیم یافته

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 188
بازدیدها : 101 019
نوعی اختلال فراگیر است که در آن، فرد به طور دایم درباره رویدادهای آینده نگران است و از آنها می ترسد، موضوعی که به نگرانی مزمن و بیمارگون درباره رویدادها منجر می شود.

اختلال مبدل پوشی جنسی

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 390
بدل پوشی جنسی به رفتار لباس پوشیدن جنسیت دیگر اشاره دارد. این اصطلاح عموما به مردان اشاره دارد که اکثر افراد مبتلا به این اختلال را تشکیل می دهند. 

اختلال مالش دوستی

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 7 494
اختلال مالش دوستی فرد مبتلا به اختلال مالش دوستی، میل جنسی مکرر و شدید و خیالپردازی های تحریک کنند جنسی در مورد مالیدن خود به فرد ناآگاه یا نوازش کردن او دارد.

اختلال یادگارپرستی

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 1
بازدیدها : 3 363
افراد مبتلا به اختلال یادگار پرستی با یک شیء تحریک جنسی می شوند. در اختلال مربوط به نام عضو خواهی ، فرد به وسیله قسمت خاصی از بدن تحریک جنسی می شود  

اختلال عورت نمایی

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 432
  افرادی که به عورت نمایی می پردازند، خیالپردازی ها، امیال شدید، و رفتارهایی دارند که حکایت دارند آنها با نشان دادن اندام های تناسلی خود به غریبه ناآگاه، تحریک جنسی می شوند.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 4 890
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی سردرگمی ها و تحریف ها در خودپنداره اساسی فرد، ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی است. این گونه افراد فاقد خودفرمانی یا انگیزش هستند و معیارهای روشنی ندارند که رفتار خود را در برابر آن ارزیابی کنند.

اختلال شخصیت وابسته

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 401
اختلال شخصیت وابسته افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قويا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال، آنها به قدری متکی و منفعل هستند که ممکن است به خلاف میل خود برسند، زیرا دیگران از فقدان استقلال آنها به تنگ می آیند و ناشکیبا می شوند