اختلال مبدل پوشی جنسی

تاریخ : 02.04.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 725
بدل پوشی جنسی به رفتار لباس پوشیدن جنسیت دیگر اشاره دارد. این اصطلاح عموما به مردان اشاره دارد که اکثر افراد مبتلا به این اختلال را تشکیل می دهند. 

اختلال مالش دوستی

تاریخ : 01.04.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 724
اختلال مالش دوستی فرد مبتلا به اختلال مالش دوستی، میل جنسی مکرر و شدید و خیالپردازی های تحریک کنند جنسی در مورد مالیدن خود به فرد ناآگاه یا نوازش کردن او دارد.

اختلال یادگارپرستی

تاریخ : 01.04.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 1
بازدیدها : 1 787
افراد مبتلا به اختلال یادگار پرستی با یک شیء تحریک جنسی می شوند. در اختلال مربوط به نام عضو خواهی ، فرد به وسیله قسمت خاصی از بدن تحریک جنسی می شود  

اختلال عورت نمایی

تاریخ : 31.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 811
  افرادی که به عورت نمایی می پردازند، خیالپردازی ها، امیال شدید، و رفتارهایی دارند که حکایت دارند آنها با نشان دادن اندام های تناسلی خود به غریبه ناآگاه، تحریک جنسی می شوند.

اختلال بچه بازی

تاریخ : 17.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 2 825
افرادی که مبتلا به اختلال بچه بازی تشخیص داده میشوند ، توسط کودکان یا نوجوانان تحریک جنسی می شوند. متخصصان بالینی این تشخیص را برای افرادی مقرر می کنند که حداقل ۱۶ ساله و دست کم ۵ سال بزرگتر از کودکانی باشند که مجذوب آنها می شوند.

اختلال سادیسم و مازوخیسم جنسی

تاریخ : 21.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 4 878
اگر فرد از تحقیر شدن ، کتک خوردن ، بسته شدن دست و پا، یا از هر شیوه رنج آور دیگری، تحریک و ارضای جنسی شود، و اگر این تمایلات در عملکرد اجتماعی و شغلی او اختلال به وجود بیاورند...