» » » اختلال سادیسم و مازوخیسم جنسی

اختلال سادیسم و مازوخیسم جنسی

اختلال مازوخیسم جنسی و اختلال سادیسم جنسی


این دو اختلال در DSM-4 به ترتیب (sexual masochism (مازوخیسم جنسی) و sexual sadism (سادیسم جنسی) نامیده می شدند؛
اما در 5-DSM این دو (sexual masochism disorder (اختلال مازوخیسم جنسی) و sexual sadism disorder (اختلال سادیسم جنسی)) تغییر نام یافته اند.
اگر فرد از تحقیر شدن، کتک خوردن، بسته شدن دست و پا، یا از هر شیوه رنج آور دیگری، تحریک و ارضای جنسی شود، و اگر این تمایلات در عملکرد اجتماعی و شغلی او اختلال به وجود بیاورند، می توان رسما او را مبتلا به اختلال مازوخیسم جنسی ( sexual masochism disorder) اعلام کرد.
در مقابل، اختلال سادیسم جنسی (sexual sadism disorder) زمانی است که فرد از رنج روانی یا جسمی دیگران تحریک و ارضای جنسی می شود. اگر این عارضه ها باعث شوند که در عملکرد اجتماعی و شغلی فرد اختلال های شدید به وجود آید، یا اگر این کارها را با افراد ناراضی انجام دهد، مبتلا به اختلال سادیسم جنسی تشخیص داده خواهد شد.
اعمال سادومازوخیستیک معمولا بین دو فرد راضی انجام می گیرد، که یکی از آنها با اعمال مازوخیستی و دیگری با اعمال سادیسمی تحریک می شود و لذت می برد. اعمال سادیسمی یا مازوخیسمی عبارتند از اعمالی که تسلط و کنترل یک نفر بر نفر دیگر را تقویت می کنند. این اعمال می توانند موارد زیر را شامل شوند؛ بستن چشم ها با پارچه، کتک زدن، شلاق زدن، نیشگون گرفتن سوزاندن، تجاوز کردن، چاقو زدن، خفه کردن، شکنجه دادن، و بریدن اعضای بدن اعمال مربوط به تسلط (یا تسلیم) ممکن است موارد زیر را شامل شوند:
مجبور کردن طرف مقابل به خزیدن روی زمین، یا نگهداشتن او در قفس، گاهی افراد مازوخیست جنسی، خود، باعث رنج خود می شوند. مثال بارز این مورد، آسفیکسیوفیلیا است. در آسفیکسیوفیابا' (هایپوزیفیلیا یا خود - خفگی اروتیک)، فرد با گره زدن طناب دور گردن یا گذاشتن کیسه پلاستیک روی سر خود اقدام به خودارضایی می کند.
این افراد فکر می کنند که کمبود اکسیژن باعث بالا رفتن سطح تحریک و لذت جنسی می شود. افراد مبتلا به اختلال سادیسم جنسی وقتی نمی توانند یک فرد راضی پیدا کنند ممکن است به تجاوز، قطع عضو، و قتل دست بزنند تا میل جنسی خود را ارضا کنند.
همچنین، بین اختلال سادیسم جنسی و اختلالات کنترل امیال، کاموربیدیتی بالایی وجود دارد. برای مثال، تحقیقات نشان داده است که ۳۱ درصد افراد مبتلا به اختلال سادیسم جنسی، اختلال شخصیت مرزی، و ۴۲ درصد اختلال شخصیت ضد اجتماعی نیز دارند.
تخمین زده می شود که ۵ تا ۱۰ درصد مردم، در زندگی خود، حداقل یک بار به فعالیت مازوخیسمی یا سادیسمی مبادرت می ورزند. اکثر این افراد، هتروسکشوآل، از لحاظ مالی نسبتا مرفه و تحصیلکرده هستند؛ این کارها را با افراد راضی انجام میدهند و در اثر همین تمایلات شدید، معمولا رنج یا ناراحتی احساس نمی کنند. در این صورت، اکثر اعمال سادومازوخیستی را با افراد ناراضی انجام نمی دهند، بنابراین معیارهای 5-DSM برای این اختلال را کسب نمی کنند. چون اعمال سادومازوخیستی مورد علاقه تعداد زیادی از افراد هستند و بازار رو به گسترش دارند.
از طرف دیگر، سکس شاپها، روزنامه های زیرزمینی (غیرمجاز)، و سایتهای اینترنتی نیز به آنها دامن می زنند. در سال های اخیر، سادومازوخیسم (که S & M نامیده می شود) در محافل هوموسکشوال به خرده فرهنگ بسیار پذیرفته شده ای تبدیل شده است.

معیارهای 5-DSM برای اختلال مازوخیسم جنسی


A . در یک دوره حداقل ۶ ماهه، فرد به طور مکرر و شدید از تحقیر شدن، کتک خوردن، بسته شدن دست و پا، یا هر کار دیگری که باعث شود او رنج و عذاب بکشد.، تحریک جنسی شده است. می توان این برانگیختگی های شدید را از روی خیال پردازی ها، امیال، یا رفتارهای شخص متوجه شد.

B . فرد رنج و دیسترس شدیدی می کشد یا در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر ابعاد مهم زندگی او اختلالات مهمی به وجود آمده است.

اسپسیفایر:
همراه با اسفیکسیوفیلیا (فرد از طریق آسفیکسیشن (خود- خفگی) تحریک جنسی میشود).

اسپسیفایر:
در محیط تحت کنترل : این اسپسیفایر در مورد کسانی به کار می رود که در حال حاضر در مکان هایی زندگی می کنند که از لحاظ فیزیکی مانع از ادامه یافتن رفتارهای جنسی مازوخیستی آنها می شوند. این مکانها شامل بیمارستان ها، زندانها، اقامت گاه های شبانه روزی، و سایر اماکنی هستند که در آنها فرد تحت نظارت دایمی قرار دارد.
در بهبود کامل : فرد حداقل ۵ سال است که در یک محیط آزاد (بدون کنترل) زندگی می کند و در این مدت هیچگونه رنج و عذاب شخصی (دیسترس) نداشته است، و در عملکرد اجتماعی، شغلی، تحصیلی، یا عملکرد در سایر زمینه های مهم زندگی اختلال وارد نشده است.


شیوع اختلال مازوخیسم جنسی
به گزارش 5-DSM، نرخ شیوع اختلال مازوخیسم جنسی نامعلوم است. در استرالیا، تخمین زده می شود که %2.2 مردان و %1.3 زنان، در ۱۲ ماه گذشته ، در فعالیتهای مرتبط با مازوخیسم جنسی درگیر بوده اند.
به گزارش کا پلان بر اساس 5-DSM در سال 2015 نرخ شیوع مازوخیسم جنسی در بیمارانی که برای درمان سرپایی به کلینیک های مختلف مراجعه می کنند %3 است. در همین جمعیت بالینی؛
نرخ شیوع سایر پارافیلیاها چنین است:
پدوفیلیا (میل چنسی به کودکان) 45 %
اگزیبیشنیسم (نمایشگری جنسی یا عورت نمایی) %25
ويوريسم (تماشاگری جنسی) %12
فروتوریسم (مالش دوستی) %6
سادیسم جنسی %3
اختلال ترانسوستیک (مبدل پوشی یا دگرپوشی) %3
فتیشیسم (شی پرستی) %2
زوفيليا (حیوان خواهی - رابطه جنسی با حیوانات)  %1


معیارهای 5-DSM برای اختلال سادیسم جنسی


A . در یک دوره حداقل ۶ ماهه، فرد به طور مکرر و شدید از تحمیل کردن رنج فیزیکی یا روحی- روانی به یک فرد دیگر تحریک جنسی شده است. می توان این برانگیختگی های شدید را از روی خیال پردازی ها، امیال، یا رفتارهای شخص متوجه شد.

B . فرد طبق این امیال جنسی خود عمل کرده است و یک فرد ناراضی را قربانی خود ساخته است، یا امیال جنسی یا خیال پردازی ها باعث می شوند فرد رنج (دیسترس) شدیدی را متحمل شود یا در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر ابعاد مهم زندگی او اختلالات مهمی به وجود آید.

اسپسیفایر
در محیط تحت کنترل : این اسپسیفایر در مورد کسانی به کار می رود که در حال حاضر در مکان هایی زندگی می کنند که از لحاظ فیزیکی مانع از ادامه یافتن رفتارهای جنسی سادیستی آنها می شوند. این مکان ها شامل بیمارستانها، زندانها، اقامتگاه های شبانه روزی، و سایر اماکنی هستند که در آنها فرد تحت نظارت دایمی قرار دارد.
در بهبود کامل : فرد حداقل ۵ سال است که در یک محیط آزاد (بدون کنترل) زندگی می کند و در این مدت خواسته ها و علایق جنسی غیرعادی خود را از طریق یک قربانی کردن یک فرد ناراضی به فعل درنیاورده است، و هیچگونه رنج و عذاب شخصی (دیسترس نداشته است، و در عملکرد اجتماعی، شغلی، تحصیلی، یا عملکرد در سایر زمینه های مهم زندگی اختلال وارد نشده است.شیوع اختلال سادیسم جنسی
به گزارش 5-DSM، نرخ شیوع اختلال سادیسم جنسی در جامعه نامعلوم است و تا اندازه بسیار زیادی بر اساس تعداد افرادی تعیین می شود که به علت ارتکاب اعمال مرتبط با سادیسم با دولت و نیروهای انتظامی سر و کار پیدا می کنند.
بسته به معیارهای سادیسم جنسی، نرخ شیوع تنوع بسیار زیادی دارد: از %2 تا %30. در افراد مبتلا به اختلالات روانی که مرتکب جرایم جنسی شده اند، کمتر از %10 اختلال سادیسم جنسی دارند. در افرادی که مرتکب قتل هایی با انگیزه های جنسی شده اند، %37 تا %75 مبتلا به اختلال سادیسم جنسی هستند.
تاریخ : 21.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 697

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظر یا سوال خود را در مورد این مطلب ثبت کنید :

نام شما :*
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی شود