» » معیار های DSM-5 برای اختلال سادیسم و مازوخیسم

اختلال سادیسم و مازوخیسم جنسی

تاریخ : 21.11.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 2 696
اگر فرد از تحقیر شدن ، کتک خوردن ، بسته شدن دست و پا، یا از هر شیوه رنج آور دیگری، تحریک و ارضای جنسی شود، و اگر این تمایلات در عملکرد اجتماعی و شغلی او اختلال به وجود بیاورند...