» » اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی

تاریخ : 18.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 2
بازدیدها : 623
متخصصان بالینی، اختلال شخصیت نمایشی (histrionic personality disorder) را در افرادی تشخیص میدهند که وقتی کانون توجه قرار دارند خیلی لذت می برند و در هر جایی طوری رفتار می کنند که اطمینان یابند این اتفاق روی دهد.