» » نارسیسیک

اختلال شخصیت خودشیفته

تاریخ : 19.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 367
افردی که ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت خودشیفته را برآورده می کنند، عزت نفس خود را بر مبنای نظر دیگران استوار می سازند. آنها خود را استثنایی می دانند و احساس نیرومند سزاواری دارند. چون آنها خود را استثنایی می دانند، معیارهای شخصی به طرز غیرواقع بینانه ای عالی تعیین می کنند.