» » فرق اندوه و افسردگی پس از زایمان

اختلالات افسردگی یک قطبی (اساسی) ، فقدان سوگ و

تاریخ : 14.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 3 761
غم ، دلسردی ، بد بینی و ناامیدی در مورد اینکه اوضاع بهتر شود،احساس های آشنایی برای اغلب افراد هستند .احساس افسردگی ، وقتی دچارش میشویم، ناخوشاند است، اما معمولا خیلی طول نمیکشد، و پس از چند روز یا چند هفته یا بعد از اینکه به سطح شدت خاصی میرسد، خود به خود از بین میرود. درواقع، افسردگیِ خفیف و کوتاه مدت ممکن است واقعا "طبیعی" و در بلند مدت ، سازگارانه باشد.