» » اختلال نافرمانی_چالشگری Oppositional Defiant Disordrr

اختلال نافرمانی_چالشگری Oppositional Defiant

تاریخ : 11.10.48
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 0
بازدیدها : 3 928
اختلال نافرمانی_چالشگری Oppositional Defiant Disorder اختلال نافرمانی_چالشگری (ODD) زمانی اعلام می شود که کودکان معیارهای تشخیصی اختلال سلوک را به طور کامل نداشته باشند. مثلا پرخاشگری و خشونت ندارند اما، به طور دائم انفجار خشم نشان می دهند، نافرمانی می کنند، لجبازی می‌کنند و عمدتا کارهایی را انجام می‌دهند که باعث آزار دیگران شوند یا دیگران را تحریک می‌کنند