» » اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

تاریخ : 29.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 851
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی سردرگمی ها و تحریف ها در خودپنداره اساسی فرد، ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی است. این گونه افراد فاقد خودفرمانی یا انگیزش هستند و معیارهای روشنی ندارند که رفتار خود را در برابر آن ارزیابی کنند.

اختلال شخصیت وابسته

تاریخ : 26.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 356
اختلال شخصیت وابسته افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قويا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال، آنها به قدری متکی و منفعل هستند که ممکن است به خلاف میل خود برسند، زیرا دیگران از فقدان استقلال آنها به تنگ می آیند و ناشکیبا می شوند

اختلال شخصیت دوری جو

تاریخ : 25.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 1
بازدیدها : 1 879
اختلال شخصیت دوری جو افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوری جوان خود را به صورت اشخاصی که فاقد مهارت های اجتماعی هستند و ویژگی هایی مطلوبی ندارند که باعث شوند دیگران بخواهند که با آنها باشند، توصیف می کنند.

اختلال شخصیت خودشیفته

تاریخ : 19.03.99
نویسنده : فاطمه مفتحی
نظرات : 0
بازدیدها : 1 367
افردی که ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت خودشیفته را برآورده می کنند، عزت نفس خود را بر مبنای نظر دیگران استوار می سازند. آنها خود را استثنایی می دانند و احساس نیرومند سزاواری دارند. چون آنها خود را استثنایی می دانند، معیارهای شخصی به طرز غیرواقع بینانه ای عالی تعیین می کنند.