» » اختلالات روانی براساس dsm-5

اختلال دیسفوریا پیش از قاعدگی (PMDD)

تاریخ : 29.10.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 1 936
اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) یک اختلال جدید در DSM-5 است در مورد زنانی بکار میرود که در هفت روز قبل از قاعدگی سمپتوم های روانشناختی قابل ملاحظه ای را تجربه میکنند و سپس در عرض چند روز بعد از شروع ، شدت آنها کاسته میشود و نهایتا از بین میرود.

اختلال وسواسی-اجباری چیست؟

تاریخ : 24.04.97
نظرات : 2
بازدیدها : 4 684
اختلال وسواسی-اجباری (Obsessive-Compulsive Disorder) از دو قسمت ساخته شده است: ۱-وسواس ها ۲- اجبار ها اما توجه داشته باشید که، طبق معیار های DSM-5 ،لازم نیست فرد هم وسواس و هم اجبار داشته باشد تا مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری اعلام شود، حضور یکی از این دو به تنهایی کافی است.

اختلال افسردگی اساسی

تاریخ : 13.04.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 2
بازدیدها : 3 930
ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی ایجاب میکند که فرد نشانه های بیشتر از آنچه برای اختلال افسرده خویی لازم است را آشکار سازد و نشانه ها پایدار تر باشند (با دوره های خلق عادی آمیخته نباشند). برای اینکه فردی مورد تشخصی اختلال افسردگی اساسی قرار گیرد، باید در دوره ی افسردگی اساسی باشد . هرگز دوره ی منیک ، هیپومنیک، یا مختلط نداشته باشید. فرد مبتلا باید خلق