» » معیار های DSM5 برای بیش فعالی

اختلال کم توجهی-بیش فعالی (ADHD )

تاریخ : 20.02.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 0
بازدیدها : 6 117
ویژگی اصلی ADHD رفتارهایی است که از لحاظ اجتماعی اخلال گرانه محسوب می شوند، یعنی موقعیت های اجتماعی را مختل می کنند. این موقعیت های اجتماعی می توانند خانواده، مدرسه یا هر جای دیگری باشند که در آنجا غیر از کودک فرد دیگری نیز حضور دارد. وقتی می گوییم رفتار کودکان مبتلا به ADHD اخلال گرانه است منظورمان این است که آنها با اعمال خود روند طبیعی کارها را با مشکل